måndag 28 januari 2013

Motorsnipan, så blev detProjekt HERLINS motorsnipa - Hur blev det?
Erik Dahlstedt, nov -2012
Det har nu gått nära två år sen replikbygget av Tore Herlins motorsnipa visades på båtmässan Allt för Sjön 2011. Det kan måhända vara av intresse med lite summering av projektet.

Till att börja med kan konstateras att ytterligare ett exemplar har byggts av Magnus Haglund, Snickeri Träbåten och visades på mässan 2012. Intresset för snipan har varit stort, för att inte säga mycket stort. Även om denna snipa har lägre anskaffningskostnad än andra liknande, så handlar det om så pass mycket att beställarna inte precis står i kö, men fler byggen planeras.

Snipan kallas av Magnus Haglund för Lill-Harry av skäl som bara han känner till. Prototypexemplaret, som bekostats och ägs av mitt bolag Aktiv Affärsutveckling Erik Dahlstedt AB, har fått namnet Malbec. Jag döper normalt mina båtar efter någon lämplig vindruva, en tradition som började med Grand Banks 32-an Cabernet i början av 1990-talet.
Malbec byggdes under andra halvåret 2010 och var färdig för motorinstallation i januari 2011.
Hon sjösattes och provades första gången i juni 2011 i ett motormässigt något provisoriskt skick. Detta var på Lidingö Segelsällskaps varv i Kyrkviken. Efter diverse pyssel ser hon ut som på bilderna nedan där hon ligger i hemmahamnen vid Brandholmsund i NV kanten av Björkfjärden i Mälaren och påden nedre är under gång för motor i samma vatten.


T v, Malbec i juli 2012

Originalritningen till Herlins motorsnipa är daterad maj 1933. Enligt källorna är den framtagen på begäran av Gustaf Bernardt i Svenska Seglarskolan, förmodligen som följebåt till Seglarskolans ”pojkbåtar”. Den version av ritningen, som intagits i nyutgåvan av boken Herlinbåtar är daterad oktober 1933. Uppenbara skillnader mot den första ritningen är motorplaceringen och antalet bord samt några justerade mått till överkant reling.

För replikbygget utarbetade jag några nya ritningar med anpassning till den motor jag hade tillgänglig, en Göta 5B och dess original axelledning med standardmått. Motorplaceringen blev därmed mitt i båten, vilket enligt min uppfattning givit en perfekt viktfördelning. Originalet hade motorn för om mitten och i versionen från oktober -33 är motorn placerad under aktertoften.
                      Malbec i ca 5 knop, september 2012

Ovan: Herlins motorsnipa enligt ritningen från oktober 1933

Nedan: Malbec, Tore Herlins motorsnipa anpassad till motor Göta 5B och rigg av
Erik Dahlstedt 2010


 

           
         Nedan  
        Malbec segelplan


För att inte krångla till replikbygget för mycket bestämdes att bygga en helt öppen version. Herlin har på originalritningen angivit den möjligheten genom en notering om placering och infästning av tofterna i händelse av ett öppet utförande.

På originalritningarna finns inga uppgifter om mast och segel. Benämningen motor-snipa tyder också på att framdrivningen endast skulle ske med motor eller möjligen åror eftersom sådana särskilt specificeras på ritningen.
Snipan har sådan form att segling borde vara möjlig i händelse av motorproblem eller bara för nöjes skull. Jag ritade därför ett förslag till en rigg med loggertstor och fock om tillsammans måttliga ca 7 kvm segelyta. Snipan har ingen ballast utöver motorn. Det har visat sig fungera utmärkt.
Replikbygget kom igång under hösten 2010. Målet var att visa en färdig snipa på Allt för Sjön 2011. Det lyckades vi med även om inte motorinstallationen blev helt klar i alla detaljer.

Magnus gjorde ett utomordentligt arbete under kort tid. Kölen sträcktes i oktober, bordläggningen var klar för spantning i mitten på december och i januari var bottenstockar och andra förstärkningar klara. I början på februari körde jag motor och axelledning till Snickeri Träbåten i Kramfors och under en intensiv helg gjorde vi motorinstallationen utan att fästa motorn permanent. Vi ville ha den lös inför kommande ytbehandling och transport.

Ytbehandlingen blev traditionell helt enligt båtbyggarens standard, d v s med ett otal omgångar ”båtsmörja” bestående av lika delar linolja, trätjära och terpentin. Med den goda doft detta ger drogs besökarna till montern på mässan likt flugor till en ostbit. Träbåtens monter var nog den mest besökta av alla på 2011 års mässa. Likadant blev det 2012. Då visades replikbygge 2 med namnet Hutt. Hon har försetts med en nybyggd Albin O 1 med elstart och batteritändning. Götamotorn i Malbec har magnettändning och snörstart.

Det har visat sig att behaglig gång blir vid en fart på ca 5 knop. Det går att öka varvtalet och pressa upp farten, men då rister det i skrovet och är ej njutbart, drar bara mer bränsle.

I Hutt introducerades en ny bränsletank, traditionellt utförd rund och avlång, dock i rostfritt på modernt sätt. Även Malbec har utrustats med en sådan tank, som rymmer 8 liter.
Bilderna ovan visar snipa 2 Hutt på mässan 2012


                              Test av segel på land 

Sommaren 2011 ägnades åt trimning av Malbec. Motoruppriktningen justerades, botten behandlas med bottenfärg på mönja och en länspump m fl prylar installerades.
Så tillverkade jag en rigg och sydde segel. Mast och rundhult är hyvlat ur granar jag haft liggande för sådant ändamål. Seglen är tillskurna ur äldre segel och testades till att börja med på land. Prov på sjön under segel blev det först sommaren 2012.

Tyvärr har ingen fotograf varit närvarande när jag seglat men stillaliggande vid bryggan ser en riggad motorsnipa ut som på bilden nedan. Seglingsegenskaperna är som väntat helt acceptabla, trots avsaknad av köl och barlast. Det är bara 7 kvm och ändå pinnar hon på i ca 3 knop med hyfsad höjdtagning. Riggen är enklast tänkbara med mast utan vant och stag, men när seglen hissas läggs fockfallet fast som vant på BB-sidan och storfallet på SB-sidan.


Malbec under provning av segel


Eftersom det är en loggertstor är halshornet straxt för om masten och förliket sträcks med en talja till en ledvagn monterad i durkhöjd för om masten. Jag har även provat med att dra den direkt till en ögla på mastens framkant med gott resultat.
Nedan återges några bilder på motorn och diverse utrustning.
   

Motorn utan huvTidsenlig länspump och gasreglaget på skottet under aktertoften


 Knap i form av en kort brädbit
skruvad till två spant

   Malbecs   Löa                  4,9 m
   data:         Bredd              1,6 m
                    Djupgående     0,4 m
                    Vikt ca 380  kg  med motor
                    Motor Göta 5 B, 5 hk vid 2000 rpm
                    Segelyta, stor 5 kvm + fock 2 kvm

Ledvagn för storens halshorn monterad i en bottenstock.

                      Nedan ses  mastens nedre del med racken
                      för rån till storseglet. I bakgrunden
                      syns fäste för fockfallet när det
                      nyttjas som vant.Nedan masttoppen med gamla tidsenliga träblock för fallen.                     


                      T h  Malbec
                      Notera tanken på
                      BB-sidan och fällbara
                      ryggstödet med
                      namnbrädan

Projektet Herlins motorsnipa avslutas nu. Det som startade som en något vild idé på båtmässan 2009 är förverkligat. Målen har nåtts. Byggaren har en tredje snipa beställd och den kommer att få en liten dieselmotor. Det lär nog bli fler.

Den som vill ha en snipa eller bara mer upplysningar kan kontakta
Erik Dahlstedt, erik.d@aau.se  tel 0708-233 633 eller båtbyggaren Magnus Haglund, info@trabaten.com .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar